Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 28 2015

bardziejnizkac
6345 059f 500

May 25 2015

bardziejnizkac

May 18 2015

7120 9e2a
Reposted fromladypsychosexy ladypsychosexy viaapatyczna apatyczna
bardziejnizkac
8158 df4a
Reposted fromLittleJack LittleJack viasmutnazupa smutnazupa

May 08 2015

2508 c557

agonied:

salvtations:

You’re worth something.

~

Reposted fromheylola2 heylola2 viathefirstdrop thefirstdrop
bardziejnizkac
Wyłam, bo zdałam sobie sprawę, że jest o wiele gorzej niż myślałam i nie mam znikąd pomocy.
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
bardziejnizkac
6294 adaa
Reposted fromhavingdreams havingdreams viasmutnazupa smutnazupa
bardziejnizkac
0195 36c9 500
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa

May 06 2015

bardziejnizkac

May 01 2015

bardziejnizkac
4943 fdb1 500
Reposted fromtelewizja telewizja viawrazliwosci wrazliwosci

April 27 2015

5321 85af 500
Reposted fromcuty cuty viabluesunday bluesunday

April 25 2015

bardziejnizkac
8859 f815 500
Reposted fromHaszihuana Haszihuana viarainbowarrior rainbowarrior
7562 0fbd
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho

April 09 2015

bardziejnizkac
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna. 
— E. Tolle
Reposted fromSkydelan Skydelan viabarszczowa barszczowa

April 04 2015

bardziejnizkac
5037 d708
Reposted fromutoopia utoopia viaiamophelia iamophelia
bardziejnizkac
3299 19e9
Reposted fromscorpix scorpix viaiamophelia iamophelia

April 02 2015

bardziejnizkac
2460 a4cd 500
Reposted fromOFFka OFFka viapumpkinsoup pumpkinsoup
bardziejnizkac
a ja się czułam jednym wielkim totalnym błędem, wstydem, brakiem celu.
— M.Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
bardziejnizkac
8254 df69 500
Reposted fromnjosnavelin njosnavelin viapumpkinsoup pumpkinsoup
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl